Minority Dominated Schools Infrastructure Grant (Maharashtra)
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना
Source
https://mdd.maharashtra.gov.in
Advertise